Értelem

A Corpuscularizm wikiből

A korpuszkuláris értelem

Corpuscular Cogitologi (CC3)


A CC3. témáját a gondolkodási rendszertanban összegezzük

· A gondolkodás, mint érzet

· A gondolkodás kódnyelve

· Az üres gondolat

· A korpuszkuláris cella gondolat felépítési rendszere

· Az aszimmetrikus-szimmetrikus gondolkodás

· Nem korpuszkuláris gondolkodás (Isten kutatás, ETACS.)


A gondolkodást sugallatnak érezzük. Úgy jelenik meg a tudatunkban, mint egy belső értelem érzet melynek forrása az érzékszervi jelek első rendű folyománya. Megjelenése a tudatban bizonyos index és hozzáillesztések alapján egyre mélyebben és szerte ágazóbban rögzülnek, mígnem emlékképekké, ismeret magokká alakulnak.


Tehát kimondhatjuk a gondolat egyfajta érzet, függetlenül annak forrásától.Molnár Ferenc