Rendszerhiba

A Corpuscularizm wikiből

Ki vagy mi a felelős az ember alkotta társadalmak körkörös tragédiáiért?

-A rendszerhiba

A korpuszkularizmus gondolat köre alapján világossá válik, hogy az összetett rendszerek láncolata minden új egyedi korpuszkuláris cellában egy egy adott rendszerezési elv alapján fog működni. Ez teszi egyénivé és ez határolja el a környezetétől. Az atom, molekula, sejt, élőlények, szervezetek, mind korpuszkuláris, de mind az egyedi rendszerező elve szerint működik, hat, vesz részt a kozmológiai környezetben.

Az ember állatias működésében nincs semmi olyan abnormális amelyet kritika alá vonhatnánk.

  • Aszimmetrikus gondolat kezelés.
  • Majmokhoz hasonlító életfelfogás.
  • Természetbe beilleszkedő életmód

Az ember értelmi és idealista filozófiái szempontjából nézve, igen komoly hiányosságok mutatkoznak.

Az emberi civilizációt minden esetben valamilyen szervező rendszer szerkesztette egybe és határozta meg azokat a gondolatokat, eszme rendszereket amelyek az adott hatalmi szerveződés (konspiratív paraziták) "ideológusai"meghatároztak.

De, (sajnos)

  • a kozmológiai környezet nem ideális az idealista ötletek számára.

Ennek ellenére az ember nem mond le egy működő és mindenki számára elfogadható, hasonló előnyöket, kötelességeket, jogokat megteremtő alakulat megteremtéséről.

Korunkra, ugyan léteznek valamilyen "Nyugati Világ Babaházai" -nak meghatározható alakulatok, melyekben egy átlagon felüli jólét mellet átlagon felüli problémák is megjelennek.,de ez nem zavarja azon gondolkodók eszmeköreit amelyek a múltból és a jelenből vett tapasztalatok alapján rendezgetik be "szociális akváriumaikat" nem kis vér,verejték és könnyek áldozása mellet.

Az emberiség- jó esetben- ismeret cseréi során egy másodlagos eszközt a beszédet használja. Ezzel szemben mint biológiai lény az elsődleges ismeret cserére a test, grimasz, gesztikulációit és bizonyos hanghatásokat. Drámai a különbség és az ember esetében minden esetben erőszakot tesz az állatias ismeret csere készletén és " kulturáltságának címerével" a beszéddel és annak folyékony fogalom rendszerével hat ember (és állat) társaira


,,,,


Molnár Ferenc